Digitalni Centar 1 | Maksimirska 100b, 10000 Zagreb | Tel: 01/2300-460

Digitalni Centar 2 | Krapinska 8, 10000 Zagreb | Tel: 01/4001-461

USLUGE

2D SNIMANJE

3D SNIMANJE

Digitalni ortopan

Digitalni ortopan je panoramski snimak gornje i donje čeljusti sa zubima. Najčešća je dijagnostička metoda, kao i statusna snimka zuba pacijenta kod prvog posjeta stomatologu. Snimke se mogu izdati na radiološkom filmu i CD-u, a također se šalju i mailom Vašem stomatologu. Zahvaljujući Soredex digitalnoj tehnologiji zračenje koje pacijent tijekom snimanja primi je minimalno, a može se usporediti sa dozom koju svatko dobije tijekom 5 satnog leta avionom.

Poluortopan

Poluortopan – jednaka metoda kao i kod ortopana, ali se koristi kada stomatolog procijeni da mu je dovoljna snimka samo lijeve ili desne strane čeljusti ili kod reduciranja ionako minimalne doze zračenja.

Kraniogram

Kraniogram – dijagnostička metoda koja se koristi u ortodonciji, a služi za bočni prikaz (LL, AP ili PA) odnosa gornje i donje čeljusti, kao i odnosa koštanih i mekih tkiva.

Snimke Temporomandibularnih zglobova

Snimke Temporomandibularnih zglobova – dijagnostička metoda funkcijskog snimanja temporomandibularnih zglobova – čeljusnih zglobova

Snimke Maksilarnih sinusa

Snimke Maksilarnih sinusa – dijagnostička metoda koja koristi RTG snimku maksilarnih sinusa. Na intraoralnim snimkama zub se prikazuje pojedinačno i u realnoj veličini. Ponekad, a zavisno o situaciji i položaju zuba, na jednoj se snimci može prikazati i više od jednog zuba.

Zagrizne snimke

Zagrizne snimke (bite – wing) – snimke zuba na kojima se prikazuju samo zubne krune, a koriste se u dijagnostici patologije zubnih kruna, najčešće karijesa.

Najsuvremenija dijagnostička metoda uz minimalnu dozu zračenja!

3D snimanje zuba (CBCT – Computer beam CT) najsuvremenija je dijagnostička metoda kojom stomatolog dobiva najprecizniji i najdetaljniji uvid u stanje kostiju, zuba i korijena gornje ili donje čeljusti i na taj način ima mogućnost vizualizacije snimaka po presjecima u sve tri dimenzije. Najčešće se koristi u implantologiji, oralnoj i maksilofacijalnoj kirurgiji, endodonciji, ortodonciji, parodontologiji, kao i u otorinolaringologiji. Uporaba CBCT-a pomaže liječniku dentalne medicine u donošenju dijagnoze, odluke i određivanju plana terapije.

CBCT snimanje izrazito je važan dijagnostički alat za planiranje i provođenje implantološke terapije. Na taj način osim visine i širine dobivamo informacije i o dubini kosti, što nam je ključno za širinu implantata. CBCT snimanje još se provodi i u ortodontskoj terapiji kada se traže položaji impaktiranih zuba.

CBCT snimanje diže dijagnostičke mogućnosti na novu razinu u usporedbi s 2D snimkom. U usporedbi s medicinski CT-om, CBCT snimanje nudi niz prednosti: nižu dozu zračenja zbog mogućnosti polja snimanja, bolje prostorne razlučivosti u koštanim strukturama, brzu dijagnostiku te visoku razinu praktičnosti za pacijente.

Kao prvi, a za sada i jedini zubni radiološki centar u Hrvatskoj možemo se pohvaliti uređajem koji omogućava visoko kvalitetno 3D snimanje zuba i koštatnih struktura sa MINIDOSE opcijom zračenja. To znači, da sa 1/5 doze standardnog panoramskog snimanja možemo napraviti 3D snimku u koju stane i do tri zuba.

VRSTE SNIMANJA

  • Snimke segmenta čeljusti
  • Snimke jedne čeljusti
  • Snimke gornje i donje čeljusti
  • Snimke maksilarnih sinusa
  • Snimke temporomandibularnih zglobova

Kao prvi, a za sada i jedini zubni radiološki centar u Hrvatskoj možemo se pohvaliti uređajem koji omogućava visoko kvalitetno 3D snimanje zuba i koštatnih struktura sa MINIDOSE opcijom zračenja. To znači, da sa 1/5 doze standardnog panoramskog snimanja možemo napraviti 3D snimku u koju stane i do tri zuba.

Snimanje jednog – tri zuba – dijagnostička metoda koja se koristi u više slučajeva. Najčešće za planiranje implantologije, ali i kod liječenja korjenskih kanala, dijagnosticiranja fraktura i segment čeljusti, jedne čeljusti, obiju čeljusti, paranasalnih sinusa (za ORL)